Kronoberg

17 februari, 2017

Välkommen till Kronobergs biodlardistrikt!

Kronobergs läns biodlardistrikt bildades 1916. Distriktet har i dag 11 lokalföreningar med cirka 500 medlemmar. De flesta lokalföreningarna har egna hemsidor där det går att läsa mer om studiecirklar och aktiviteter på din hemort.

Om du behöver hjälp med att fånga in en bisvärm rekommenderar vi att du vänder dig till närmaste lokalförening – de tar gärna reda på bin i trädgårdar, husväggar eller, som i Växjö 2008, på cyklar!

Sidan har uppdaterats 2018-04-02