Föreläsning om dragväxter och om konkurrens mellan honungsbin och solitära bin

5 februari, 2022

Nu kan du ta del av Björn Gustavssons föreläsning om dragväxter och konkurrens mellan honungsbin och solitära bin. Du hittar länkarna till flera föreläsningar i det gula menyfältet.