Kurser drottningodling och biavel

18 september, 2022

Under vintern och våren så arrangeras två kurser kring drottningodling och biavel.

Drottningodlingskursen är en kurs för ledare av drottningodlingskurser. Kursens syfte är att du ska få grundläggande kunskaper i teori och praktik om drottningodling samt en introduktion till biavelsområdet. Du kommer också att få kunskaper om studiecirkelns pedagogik och metodik. Målet är att du under våren/sommaren 2023 omsätter dessa kunskaper till en praktisk studiecirkel/kurs i din lokala förening. Du behöver ha minst 3-4 års erfarenhet av egen biodling för att kunna tillgodogöra dig denna kurs. Mer information och anmälan här..

Biavelskursens syfte är att deltagarna ska få grundläggande kunskaper om och en övergripande förståelse av begrepp och delar som har betydelse för biavel. Målet är att deltagarna ska kunna skapa en plan för en inriktning på eget avelsarbete. Du behöver ha minst 2-3 års erfarenhet av egen drottningodling för att kunna tillgodogöra dig denna kurs eller ha deltagit i Ledarkursen  rottningodling/Biavel. Mer information och anmälan här.