Träff för honungsbedömningskommitéerna

2 april, 2020

Kronobergs läns biodlarförbund inbjuder honungsbedömningskommittéerna i de lokala biodlarföreningarna till en träff den 29:e april där vi går igenom det nya honungsbedömningsreglementet. Kvalitetskommittén i SBR har på uppdrag av Riksförbundsmötet 2017 och 2019 och med stöd av förbundsstyrelsen arbetet fram ett nytt reglemente för våra honungsbedömningar. Det nya reglementet gäller från och med 1 juni 2020.

För anmälan: https://www.sv.se/avdelningar/sv-kronoberg/kurser/inbjudan-till-nytt-honungsbedomningsreglemente-36235/

 

Det finns en risk att detta arrangemang inte går att genomföra pga Corona men alla anmälda kommer att få information om detta i så fall.