Uppdatering bitillsyn

20 juni, 2021

De övervakningszoner, som varit aktuella, strax söder om Växjö är nu borttagna. Tyvärr har ett amerikanskt yngelröteutbrott upptäckts väster om Älmhult. Se mer information på Jordbruksverkets hemsida, du hittar länk i menyn under ”Bitillsyn – Bihälsa”. Följ gällande regelverk vid flytt av bisamhälle – kontakta bitillsynsperson om du misstänker sjukdom eller har frågor om detta.