Årsmöte 2022 – digitalt via Zoom

21 januari, 2022

Årsmöte med Kronobergs biodlardistrikt den 5 februari kl 9.30-15!

Det blir inte som vanligt, det blir som förra året – årsmötet hålls digitalt via Zoom. Dagen innehåller årsmötesförhandlingar och en föreläsning på temat ”Dragväxter och om konkurrensen mellan vilda bin och honungsbin”

Läs mer här

Ledarkurs Drottningodling/Biavel

20 januari, 2022

Den 23 januari är det dags för den första fysiska träffen i ledarkursen i drottningodling/biavel. Bo Malmsten från Värnamo medverkar under kursdagen, som är förlagd till Alvesta, för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom drottningodling.

Läs mer här

Digital studieresa succé

11 oktober, 2021

Sveriges första digitala studiebesök mellan två distrikt blev en succé för alla inblandade. Biodlarna Kronoberg inbjöd medlemmarna till detta arrangemang söndagen 26 september 2021.

Ett flertal deltagare stannade kvar efter events slut för att fortsätta de spännande samtalen.

Läs mer här

Ordförandekonferens på Huseby

2 oktober, 2021

Det var många frågor som togs upp på ordförandekonferensen på Huseby den 2 oktober 2021. Distriktets framtid och uppgift, fler digitala ordförandeträffar under året, kraftsamling kring någon gemensam publik aktivitet,

Läs mer här

Samordning av digitala eller fysiska aktiviteter

1 oktober, 2021

Om din förening arrangerar en digital eller fysisk aktivitet, till exempel en föreläsning, biodlarträff eller studiecirkel, dit medlemmar från andra föreningar är välkomna att anmäla sig, kan ni kontakta distriktets hemsidesansvarige för att få aktiviteten inlagd under distriktets kalendarium.

Läs mer här

Kronobergs läns bästa honung 2021

28 september, 2021

Årets tävling kommer att avgöras fredagen 8 oktober kl 12-16 vid Loshults lanthandel. Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag är den 30 september. Se mer information i augusti månads cirkulär och under fliken ”Länets bästa honung”.

Läs mer här

Använda Zoom till verksamhet i föreningarna

Distriktet har fått tillgång till mötesverktyget Zoom av riksförbundet och detta möjliggör och underlättar för både distriktet och de lokala biodlarföreningarna i länet att hålla digitala möten kostnadsfritt. För att kunna nyttja mötesverktyget så utser föreningen en samordnare,

Läs mer här

Svärmtelefonen

2 juni, 2021

Svärmtelefonen, 0766-86 07 01, är en automatisk tjänst som hjälper dig att hitta en biodlare i ditt område som anmält sig som svärmfångare.

Har du upptäckt en bisvärm så ringer du telefonnumret ovan.

Läs mer här

Bihusesyn 2021

24 mars, 2021

Bihusesynen är ett verktyg för egenkontroll. I Bihusesynen finns den lagstiftning samlad som är mest aktuell för biodling.

Med hjälp av Bihusesynen kan du enkelt kontrollera att din biodling uppfyller de viktigaste lagkraven.

Läs mer här