Sommarhälsning

2 juli, 2021

Biodlarna Kronoberg önskar dig en skön och avkopplande sommar med mycket surr, slungning och angenämt umgänge med bina!

Inget år är det andra likt när man betraktar det som biodlare och det kanske är det som gör att det är så intressant och lärorikt att hålla på med detta.

Läs mer här

Kronobergs läns bästa honung 2021

29 juni, 2021

Syftet med tävlingen ”Kronobergs läns bästa honung 2021” är att lyfta fram honungen som produkt och livsmedel, öka intresset för hantverket med att ta fram en fin och god honung samt att öka delaktigheten bland föreningarna och medlemmarna.

Läs mer här

Uppdatering bitillsyn

20 juni, 2021

De övervakningszoner, som varit aktuella, strax söder om Växjö är nu borttagna. Tyvärr har ett amerikanskt yngelröteutbrott upptäckts väster om Älmhult. Se mer information på Jordbruksverkets hemsida, du hittar länk i menyn under ”Bitillsyn –

Läs mer här

Svärmtelefonen

2 juni, 2021

Svärmtelefonen, 0766-86 07 01, är en automatisk tjänst som hjälper dig att hitta en biodlare i ditt område som anmält sig som svärmfångare.

Har du upptäckt en bisvärm så ringer du telefonnumret ovan.

Läs mer här

Samordning av digitala eller fysiska aktiviteter

11 maj, 2021

Om din förening arrangerar en digital eller fysisk aktivitet, till exempel en föreläsning, biodlarträff eller studiecirkel, dit medlemmar från andra föreningar är välkomna att anmäla sig, kan ni kontakta distriktets hemsidesansvarige för att få aktiviteten inlagd under distriktets kalendarium.

Läs mer här

Använda Zoom till verksamhet i föreningarna

6 maj, 2021

Distriktet har fått tillgång till mötesverktyget Zoom av riksförbundet och detta möjliggör och underlättar för både distriktet och de lokala biodlarföreningarna i länet att hålla digitala möten kostnadsfritt. För att kunna nyttja mötesverktyget så utser föreningen en samordnare,

Läs mer här

Bihusesyn 2021

24 mars, 2021

Bihusesynen är ett verktyg för egenkontroll. I Bihusesynen finns den lagstiftning samlad som är mest aktuell för biodling.

Med hjälp av Bihusesynen kan du enkelt kontrollera att din biodling uppfyller de viktigaste lagkraven.

Läs mer här

Nyheter bitillsyn

22 mars, 2021

En ny djurhälsolag börjar gälla den 21 april 2021. Jordbruksverket har också uppdaterat föreskrift om kontroll av amerikansk yngelröta, varroa- och trakékvalster.

Se mer information under rubriken Bitillsyn i spalten till höger.

Läs mer här

Rapport från Biodlare på G – utbildningsansvariga i lokalföreningarna

6 februari, 2020

I november träffades länets studiesamordnare, Biodlare på G, för att uppdatera sig och utbyta idéer och tankar kring studieverksamheten i lokalföreningarna.

Klicka på länken för att läsa hela protokollet: Minnesanteckningar Biodlare på G 20191130

Läs mer här