Kronobergs läns bästa honung 2021

6 maj, 2021

Syftet med tävlingen ”Kronobergs läns bästa honung 2021” är att lyfta fram honungen som produkt och livsmedel, öka intresset för hantverket med att ta fram en fin och god honung samt att öka delaktigheten bland föreningarna och medlemmarna.

Läs mer här

Använda Zoom till verksamhet i föreningarna

Distriktet har fått tillgång till mötesverktyget Zoom av riksförbundet och detta möjliggör och underlättar för både distriktet och de lokala biodlarföreningarna i länet att hålla digitala möten kostnadsfritt. För att kunna nyttja mötesverktyget så utser föreningen en samordnare,

Läs mer här

Bihusesyn 2021

24 mars, 2021

Bihusesynen är ett verktyg för egenkontroll. I Bihusesynen finns den lagstiftning samlad som är mest aktuell för biodling.

Med hjälp av Bihusesynen kan du enkelt kontrollera att din biodling uppfyller de viktigaste lagkraven.

Läs mer här

Nyheter bitillsyn

22 mars, 2021

En ny djurhälsolag börjar gälla den 21 april 2021. Jordbruksverket har också uppdaterat föreskrift om kontroll av amerikansk yngelröta, varroa- och trakékvalster.

Se mer information under rubriken Bitillsyn i spalten till höger.

Läs mer här

Länets bästa honung 2020

15 februari, 2021

Trots pandemin genomfördes tävlingen i sitt nya format som ett samarbete mellan Växjöortens biodlarförening och distriktsstyrelsen. Finalen ägde rum på PM och vänner i Växjö och fick tre inskickade bidrag.

Läs mer här

Årsmöte 2021 – inbjudan

11 januari, 2021

Vi hade ju hoppats att läget skulle vara ett annat men tyvärr kommer vi inte att kunna genomföra vårt årsmöte med en fysisk träff som blir säker för alla.

Därför önskar vi i styrelsen er varmt välkomna på årsmöte den 6:e februari 2021 kl.10.00 på Zoom (se länk nedan).

Läs mer här

Länets bästa honung 2020 – information

15 oktober, 2020

Vilket konstigt år detta har varit, ingen vårupptakt och ingen studieresa har det blivit men nu drar det ihop sig till lansering av honungsbedömningen enligt det nya reglementet i både lokalföreningar och distrikt.

Läs mer här

Nytt om Länets bästa honung!

28 april, 2020

Länets bästa honung får ny form från 2020

Nu när Riksförbundet kommit ut med nya Honungsbedömningreglemente har distriktet beslutat att genomföra en förändring vad det gäller länets bästa honung.

Läs mer här

Träff för honungsbedömningskommitéerna

2 april, 2020

Kronobergs läns biodlarförbund inbjuder honungsbedömningskommittéerna i de lokala biodlarföreningarna till en träff den 29:e april där vi går igenom det nya honungsbedömningsreglementet. Kvalitetskommittén i SBR har på uppdrag av Riksförbundsmötet 2017 och 2019 och med stöd av förbundsstyrelsen arbetet fram ett nytt reglemente för våra honungsbedömningar.

Läs mer här

Vårupptakten 2020 – välkomna!

19 februari, 2020

Vårupptakten går i år går av stapeln lördagen 14 Mars 2020 kl 9:30-16:00 i Alvesta Folkets Hus. Du anmäler dig till: Ingvar Johansson 076-103 08 60 ingvarjohansson727@msn.com

Du betalar in 250: till bankgiro 5846-0056 senast 9 mars,

Läs mer här