Utbildning – Biodlare på G

Syftet med Biodlare på G är att träffarna ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte och idésamtal om gemensamma frågor och planering av kommande verksamhet.

Biodlare på G är satsningen och samlingsnamnet för de träffar som Biodlarna Kronoberg anordnar för utbildningssamordnarna i de lokala biodlarföreningarna.

Syftet med Biodlare på G är att satsningen ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte och idésamtal om gemensamma frågor och planering av kommande verksamhet. Genom att erbjuda utbildningsverksamhet i olika former och upplägg till medlemmarna och blivande medlemmar vinner vi många fördelar. Vi får en mer kunniga medlemmar, vi blir uppdaterade på nya rön och regelverk och medlemmarna upplever att föreningen ger medlemsnytta.

Biodlare på G ska också stimulera samverkan mellan distriktet och de lokala föreningarna. Samverkan kan ge fina synergieffekter. Genom att lära känna varandra mer stimuleras intresset för biodling och gemenskapen ger trivsel och ökar kontaktnätet.

Ett av flera mål Biodlare på G har är att presentera utbildningsaktiviteter på distriktets evenemangskalender. Har du någon utbildningsaktivitet på gång i din förening, där också andra föreningars medlemmar är välkomna att delta, meddela detta till distriktets utbildningsamordnare.

Utbildningsamordnare Biodlare Kronoberg: Lars-Göran Abrahamsson, ellgeab@live.se, 070-201 91 24.