Aktuellt i distriktet

Datum för styrelsen och distriktet 2022-2023

Ordförandekonferens/träff
2022-06-08 (Zoom)
2022-10-01

Styrelsemöten
2022-03-14
2022-04-11
2022-06-13
2022-08-22
2022-10-17
2023-01-09

Årsmöte
2023-02-04

 

Kalendern

Se Kalendern för aktuella evenemang.

 

Bihusesyn

Bihusesyn-2021

 

Mötesverktyget Zoom

Distriktet har fått tillgång till mötesverktyget Zoom av riksförbundet. Detta möjliggör och underlättar för både distriktet och de lokala biodlarföreningarna i länet att hålla digitala möten kostnadsfritt.

För att kunna nyttja mötesverktyget utses en kontaktperson, med god teknisk förståelse och grundläggande datorkunskap, i den lokala biodlarföreningen. Kontaktpersonen i föreningen tar därefter kontakt med distriktets kontaktperson, Lars-Göran Abrahamsson, 070-201 91 24, ellgeab@live.se, för mer information.