Aktuellt i distriktet

Kalendern

Se Kalendern för aktuella evenemang.

 

Bihusesyn

Bihusesyn-2021

 

Datum för styrelsen och distriktet 2021-2022

Styrelsemöte nr 4, 2021-06-07

Styrelsemöte nr 5, 2021-08-16

Studieresa 2021-08-??, vi avvaktar pandemi-läget

Ordförandekonferens, 2021-10-02

Styrelsemöte nr 6, 2021-10-11

Styrelsemöte 7, 2022-01-10

Årsmöte, 2022-02-05

 

Mötesverktyget Zoom

Distriktet har fått tillgång till mötesverktyget Zoom av riksförbundet. Detta möjliggör och underlättar för både distriktet och de lokala biodlarföreningarna i länet att hålla digitala möten kostnadsfritt.

För att kunna nyttja mötesverktyget utses en kontaktperson, med god teknisk förståelse och grundläggande datorkunskap, i den lokala biodlarföreningen. Kontaktpersonen i föreningen tar därefter kontakt med distriktets kontaktperson, Lars-Göran Abrahamsson, 070-201 91 24, ellgeab@live.se, för mer information.