Styrelsen

Ordförande
Leif Olofsson
Boastad 301, 343 93 Älmhult
0706-10 34 35, E-post: boastad301@telia.com

”Som ordförande sammankallar jag möten, delegerar uppgifter och skickar ut information till lokalföreningarna via nyhetsbrevet Cirkulär.”

Vice ordförande, avelsansvarig, skadeansvarig

Björn Strand, Haghult Södergård 1, 341 91 Ljungby
070-581 61 09, bjorn.strand@haghult.com

”I distriktsstyrelsen har jag rollen som avelssamordnare. Det innebär att vara en kontaktperson mellan föreningarna i vårt distrikt, en länk mellan lokala och regionala parningsstationer, avelsföreningar och VSH projektet. Jag är också kontaktperson för att anmäla skador orsakade av djur eller människor på bisamhällen och biodling så hör gärna av dig om du blivit drabbad – detta ger förbundet en bättre överblick över problemets omfattning.”

Sekreterare, hemsideansvarig, näringsbiodlingsansvarig

Tessan Nordeman, Nydalavägen 36b, 35248 Växjö,
070-2984790, tessan_nordeman@hotmail.com

”Jag är ansvarig för att hemsidan är informativ och uppdaterad och jag hanterar även medlemsregistret för distriktsstyrelsen. Jag har dessutom uppgiften att vara kontaktperson för näringsbiodlingen i Kronoberg, länken mellan näringsbiodlare och förbundet. Hör gärna av er om ni har synpunkter på framför allt hemsidan!”

Kassör

John Sollenberg, Yxnäs 30, 343 93 Älmhult,
070-5645988, johniyxnas@live.com

”Jag tar hand om det ekonomiska och en del administration.”

Kvalitetssamordnare, lotteriansvarig

Ulf Fransson, Ärtvägen 4, 352 53 Växjö,
0470-82752, 070-558 27 52, u.fransson@netatonce.net

”Jag sammankallar honungsbedömningskommittén och anordnar bedömningen för Länets bästa honung”.

Utbildningsansvarig

Ingvar Johansson, Buskahult Bergaryd, 360 13 Urshult,
0477-206 54, ingvarjohansson727@msn.com

”Jag ansvarar för att ordna föreläsare till våra evenemang som Vårupptakt och Årsmöte. Jag ansvarar också för genomförandet av Honungen och Äpplets dag”.

Bihälsoansvarig, ansvarig för studieresa och vårupptakt

Kennerth Svensson, Hjortsberga Hjortsdal 1, 342 93 Hjortsberga
0472-55 03 20, 0722-46 78 27, kennerth.s@telia.com

”Som bihälsoansvarig är jag kontaktperson för bitillsyningsmän och övriga medlemmar i frågor som rör bihälsa och sjukdomar. Jag är också ansvarig för att den årliga studieresan och vårupptakten blir av och fylls med spännande innehåll”.

Övriga:

Yvonne Wilhelmsson, Kyrkotorp, 360 76 Älghult,
0481-633 12, yvonne.wilhelm@telia.com

Ann-Catrin Sten, Storgatan 46, 342 50 Vislanda,
070-318 60 72, ann_catrin46@icloud.com