Styrelsen

Ordförande samt bihälsoansvarig och kontaktperson för skadegörelse
Pierre Danielsson, Östra Värends biodlarförening
0705 722319, pierre.danielsson48@gmail.com

”Som ordförande sammankallar jag möten, delegerar uppgifter och skickar ut information till lokalföreningarna via nyhetsbrevet Cirkulär.  Jag har också rollen som bihälsoansvarig och fungerar som kontaktperson för bitillsyningsmän och övriga medlemmar i frågor som rör bihälsa och sjukdomar. Jag är också kontaktperson för att anmäla skador orsakade av djur eller människor på bisamhällen och biodling så hör gärna av dig om du blivit drabbad – detta ger förbundet en bättre överblick över problemets omfattning.”

Vice ordförande, utbildningsansvarig och kvalitetssamordnare

Ingvar Johansson, Hästrikets biodlarförening
0477-206 54, ingvarjohansson727@msn.com

”Jag ansvarar för att ordna föreläsare till våra evenemang som Vårupptakt och Årsmöte. Jag ansvarar också för genomförandet av Honungen och Äpplets dag samt sammankallar honungsbedömningskommittén för tävlingen Länets bästa honung. Tillsammans med lokalföreningarnas utbildningsansvariga samordnar jag utbildningsinsatser i länet.”

Hemsideansvarig (samt medlemsregistret)

Tessan Nordeman, Växjöortens biodlarförening
070-2984790, tessan_nordeman@hotmail.com

”Jag är ansvarig för att hemsidan är informativ och uppdaterad och jag hanterar även medlemsregistret för distriktsstyrelsen. Hör gärna av er om ni har synpunkter på framför allt hemsidan!”

Kassör och arkivarie

John Sollenberg, Agunnaryds biodlarförening
070-5645988, johniyxnas@live.com

”Jag tar hand om det ekonomiska och en del administration samt arkiverar distriktets dokumentation.”

Lotteriansvarig och sekreterare

Ann-Catrin Sten, Vislandabygdens biodlarförening
070-318 60 72, ann_catrin46@icloud.com

”Jag är den som främst tar anteckningar vid våra styrelsemöten och ansvarar för att vi samlar in priser och tar med lottringar till distriktets olika evenemang.”

Ansvarig för studieresa och vårupptakt

Kennerth Svensson, Vislandaortens biodlarförening
0472-55 03 20, 0722-46 78 27, kennerth.s@telia.com

”Jag är ansvarig för att den årliga studieresan och vårupptakten blir av och fylls med spännande innehåll”.

Skolansvarig:

Yvonne Wilhelmsson, Uppvidinge biodlarförening
0481-633 12, yvonne.wilhelm@telia.com

Drottningsodlings- och avelsansvarig

Leif Olofsson, Älmhults biodlarförening

boastad301@telia.com

”Som avelssamordnareär jag en kontaktperson mellan föreningarna i vårt distrikt, en länk mellan lokala och regionala parningsstationer, avelsföreningar och VSH projektet.”

Övriga

Ellinor Heim, Hästrikets biodlarförening

martinheim1@earthlink.net, 0723 041047

”Då detta är mitt första år i distriksstyrelsen kommer jag främst att assistera områdena skolinformation, skadegörelse och arbeta med hemsidan.”