Styrelse/revisorer/valberedning 2022

Styrelse


Tessan Nordeman, 070-298 47 90, e-post
Ordförande samt medlemsregister.

Joakim Engdahl, 070-531 34 84, e-post
Vice ordförande, utbildningssamordnare, utbildning.

Ingvar Johansson, 076-103 08 60, e-post
Ledamot, kvalitetsansvarig, honungsbedömning, Länets bästa honung.

Hans Hansson, 070-399 98 57, e-post
Kassör, arkivarie, skolansvarig samt samordnare för avel- och drottningodling.

Lars-Göran Abrahamsson, 070-201 91 24, e-post
Ledamot, avel- och drottningodling och kontaktperson för Zoom.

Peter Robrandt, 070-277 94 23, e-post
Ledamot, samordnare för bihälsa.

Karl-Henrik Dimming, 072-583 44 48, e-post
Ledamot

Karin Mellgren, 0477-23034, e-post
Ledamot, kvalitetsansvarig, honungsbedömning, Länets bästa honung.

Tomas Lund, 073-435 43 20, e-post
Sekreterare, medlemsregister, hemsideansvarig

Claudia Santoni, 070-344 73 26, e-post

Ledamot, avel- och drottningodling, skadegörelse

Roger Sten, 070- 9514095, e-post
Näringsbiodling, hemsideansvar och bihälsosamordnare

Revisorer

Ordinarie
Nils Harju, e-post, 070-297 65 35
John Sollenberg, e-post, 072-886 45 73

Suppleant
Kenneth Hjelm, e-post

Valberedning

John Sollenberg, e-post, 072-886 45 73
Erica Kvarnström-Thapper, e-post, 073-444 62 97
Ann-Catrin Sten, e-post, 070-318 60 72