Styrelse/kontakt

Styrelse och övriga funktionärer

Ordförande samt medlemsregister
Tessan Nordeman, 070-298 47 90, e-post

Vice ordförande samt samordnare bihälsa- och kvalitet, honungsbedömning, Länets bästa honung, skadegörelse
Ingvar Johansson, 076-103 08 60, e-post

Sekreterare samt kontaktperson, medlemsregister, lotteriansvarig
Ann-Catrin Sten, 070-318 60 72, e-post

Kassör, arkivarie, skolansvarig samt samordnare avel- och drottningodling
Hans Hansson, 070-399 98 57, e-post

Ledamot samt samordnare utbildning, avel- och drottningodling, hemsida, kontaktperson för Zoom
Lars-Göran Abrahamsson, 070-201 91 24, e-post

Ledamot samt samordnare bihälsa- och kvalitet, honungsbedömning, Länets bästa honung, skadegörelse
Peter Robrandt, 070-277 94 23, e-post

Adjungerad samordnare näringsbiodling
Mats Olofsson, 070-455 82 92, e-post

 

Revisorer

Ordinarie
Nils Harju, e-post
John Sollenberg, e-post, 072-886 45 73

Suppleant
Kenneth Hjelm, e-post

Valberedning

Monika R Aspegren, e-post, 070-327 60 75 (sammankallande)
John Sollenberg, e-post, 072-886 45 73
Björn Strand, e-post, 070-581 61 09
Erica Kvarnström-Thapper, e-post, 073-444 62 97