Styrelsen

Ordförande samt bihälsoansvarig och kontaktperson för skadegörelse
Pierre Danielsson, Östra Värends biodlarförening
0705 722319, pierre.danielsson48@gmail.com

”Som ordförande sammankallar jag möten, delegerar uppgifter och skickar ut information till lokalföreningarna via nyhetsbrevet Cirkulär.  Jag har också rollen som bihälsoansvarig och fungerar som kontaktperson för bitillsyningsmän och övriga medlemmar i frågor som rör bihälsa och sjukdomar. Jag är också kontaktperson för att anmäla skador orsakade av djur eller människor på bisamhällen och biodling så hör gärna av dig om du blivit drabbad – detta ger förbundet en bättre överblick över problemets omfattning.”

Vice ordförande, drottningodling- och avelsansvarig

Leif Olofsson, Älmhults biodlarförening

boastad301@telia.com

”Som avelssamordnareär jag en kontaktperson mellan föreningarna i vårt distrikt, en länk mellan lokala och regionala parningsstationer, avelsföreningar och VSH projektet. Som vice ordförande stöttar jag styrelsens arbete.”

Utbildningsansvarig och kvalitetssamordnare

Ingvar Johansson, Hästrikets biodlarförening, 0477-206 54, ingvarjohansson727@msn.com

Lars-Göran Abrahamsson  Växjöortens biodlarförening, 0702-019124 ellgeab@live.se

”Vi ansvarar för att ordna föreläsare till våra evenemang som Vårupptakt och Årsmöte. Vi ansvarar också för genomförandet av Honungen och Äpplets dag samt sammankallar honungsbedömningskommittén för tävlingen Länets bästa honung. Tillsammans med lokalföreningarnas utbildningsansvariga samordnar vi utbildningsinsatser i länet.”

Hemsideansvarig (samt medlemsregistret)

Tessan Nordeman, Växjöortens biodlarförening, 070-2984790, tessan_nordeman@hotmail.com

Ellinor Heim, Hästrikets biodlarförening, martinheim1@earthlink.net, 0723 041047

Sandra Peeters, Hästrikets biodlarförening, sandraensigrid@gmail.com, 0723-410308

”Vi är ansvariga för att hemsidan är informativ och uppdaterad och vi hanterar även medlemsregistret för distriktsstyrelsen. Hör gärna av er om ni har synpunkter på framför allt hemsidan!”

Kassör, arkivarie och skolansvarig

Yvonne Wilhelmsson, Uppvidinge biodlarförening
0481-633 12, yvonne.wilhelm@telia.com

”Jag tar hand om det ekonomiska och en del administration samt arkiverar distriktets dokumentation. De föreningar som gör skolpresentationer kan ansöka om ersättning till mig.”

Lotteriansvarig och sekreterare

Ann-Catrin Sten, Vislandabygdens biodlarförening
070-318 60 72, ann_catrin46@icloud.com

”Jag är den som främst tar anteckningar vid våra styrelsemöten och ansvarar för att vi samlar in priser och tar med lottringar till distriktets olika evenemang.”

Ansvar för studieresa och Honungen och äpplets dag

För studieresan ansvarar Leif, Tessan och Ellinor och för Honungen och äpplets dag ansvarar Ingvar och Ellinor.