Styrelse/revisorer/valberedning 2023

Styrelse

Joakim Engdahl, 070-531 34 84, e-post
Ordförande, medlemsregister.

Claudia Santoni, 070-344 73 26, e-post

vice Ordförande, avel- och drottningodling, skadegörelse

Hans Hansson, 070-399 98 57, e-post
Kassör, arkivarie, skolansvarig, arkivansvar

Ingvar Johansson, 076-103 08 60, e-post
Ledamot, kvalitetsansvarig, honungsbedömning, Länets bästa honung, sammankallande utbildningssamordning

Lars-Göran Abrahamsson, 070-201 91 24, e-post
Ledamot, avel- och drottningodling och kontaktperson för Zoom.

Karin Mellgren, 0477-23034, e-post
Ledamot, kvalitetsansvarig, honungsbedömning, Länets bästa honung.

Tomas Lund, 073-435 43 20, e-post
Sekreterare, medlemsregister, hemsideansvarig, arkivansvarig

Roger Sten, 070- 9514095, e-post
Bihälsosamordnare, hemsideansvar och näringsbiodling

Revisorer

Ordinarie
Nils Harju, e-post, 070-297 65 35
John Sollenberg, e-post, 072-886 45 73

Suppleant
Kenneth Hjelm, e-post

Valberedning

John Sollenberg, e-post, 072-886 45 73
Tessan Nordeman, e-post, 070-2984790
Ann-Catrin Sten, e-post, 070-318 60 72