Bitillsyn – bihälsa

Bitillsyn och bihälsa i Kronobergs län

Du som är biodlare har ett ansvar att förebygga och hindra att smittsamma bisjukdomar kommer in till Sverige eller sprids inom landet. Från och med 2019 gäller nya regler för bitillsynen – du hittar information om dessa regler på Jordbruksverkets och Länsstyrelsens hemsidor, se länkar nedan.

Länkar till mer information om bitillsynen
Regler för bitillsyn (Jordbruksverket)
Länsstyrelsen i Skåne
Förteckning över bitillsynspersoner i Kronobergs län
Statistik bitillsyn
Prenumerera på information från Jordbruksverket
Jordbruksverkets kartor

Broschyr bekämpning av amerikansk yngelröta

Kontaktpersoner i Biodlarna Kronoberg för bitillsyn och bihälsa är:
Ingvar Johansson, 076-103 08 60, e-post
Peter Robrandt, 070-277 94 23, e-post