Bitillsyn – bihälsa

Bitillsyn och bihälsa i Kronobergs län

Du som är biodlare har ett ansvar att förebygga och hindra att smittsamma bisjukdomar kommer in till Sverige eller sprids inom landet. Från och med 2019 gäller nya regler för bitillsynen – du hittar information om dessa regler på Jordbruksverkets och Länsstyrelsens hemsidor. För vår del hanteras biodling av Länsstyrelsen i Skåne, se länkar nedan.

Länkar till mer information om bitillsynen
Regler för bitillsyn (Jordbruksverket)
Skötsel av djur – biodling Länsstyrelsen i Skåne
Förteckning över bitillsynspersoner i Kronobergs län
Prenumerera på information från Jordbruksverket
Jordbruksverkets kartor

Broschyr bekämpning av amerikansk yngelröta

Bihälsosamordnare i Biodlarna Kronoberg är:
Roger Sten, 070-95 140 95, e-post