Bitillsyn

Bitillsynen i Kronobergs län
Sedan 2012-07-01 hör vi till region Sydsverige, när det gäller bitillsyn, och kontaktperson är Tatjana Blidovic Tel.nr 010-224 12 49 på länsstyrelsen Skåne. Klickar du på länken ovan kommer du till hemsidan där du hittar sjukdomsinformation, blanketter och kontaktuppgifter.

Denna länk visar en lista över bitillsyningsmän och deras kontaktuppgifter. 

Du har väl anmält dina uppställningsplatser för bin? Skall i år göras av samtliga biodlare. Blankett finns på ovanstående länk.

 

Här lite om Amerikansk yngelröta
Den amerikanska yngelrötan förorsakas av bakterien Paenibacillus larvae som angriper unga larver och på så sätt utplånar bisamhället. Bakterien är svårbekämpad. Infektionsläget i Sverige visar att sjukdomen kan hållas på en låg nivå med konsekventa övervaknings- och saneringsåtgärder.

Samtliga församlingar i Blekinge, Kronoberg och Skåne län (undantag Hallands Väderö) är smittförklarade. Detta innebär att vid flyttning över en församlingsgräns måste biodlare ha flyttningstillstånd.Kontakta bitillsynsman i ditt distrikt för att få flyttningstillstånd.

Symptom på yngelröta
Tecken på yngelröta är att locken på cellerna sjunker in och blir mörkfärgade. Bina gör ofta hål och revor i locken under sina försök att avlägsna de döda larverna. Om locken avlägsnas från sjuka celler, kan man se larvresterna som en brun, kletig massa. Denna kan med hjälp av en trästicka dras ut i ganska långa trådar. Så småningom torkar larvmassan ihop till en tunn, knappt synlig, lite knottrig skorpa, som sitter hårt fast vid cellväggen. Det döda ynglet avger en karakteristisk, ganska motbjudande lukt, som kan sägas påminna om ruttet djurlim, fotsvett eller vissa ostsorter.
Anmälan vid misstanke om smitta
Om du misstänker att du har amerikansk yngelröta i något av dina bisamhällen ska du genast anmäla detta till bitillsynsmannen i ditt distrikt eller till Länsstyrelsen.