Använda Zoom till verksamhet i föreningarna

26 januari, 2021

Distriktet har fått tillgång till mötesverktyget Zoom av riksförbundet och detta möjliggör och underlättar för både distriktet och de lokala biodlarföreningarna i länet att hålla digitala möten kostnadsfritt. För att kunna nyttja mötesverktyget så utser ni en kontaktperson, med god teknisk förståelse och grundläggande datorkunskap, i din förening. Kontaktpersonen i föreningen tar därefter kontakt med distriktets kontaktperson, Lars-Göran Abrahamsson, 070-201 91 24, ellgeab@live.se, för mer information.