Använda Zoom till verksamhet i föreningarna

28 september, 2021

Distriktet har fått tillgång till mötesverktyget Zoom av riksförbundet och detta möjliggör och underlättar för både distriktet och de lokala biodlarföreningarna i länet att hålla digitala möten kostnadsfritt. För att kunna nyttja mötesverktyget så utser föreningen en samordnare, med god teknisk förståelse och grundläggande datorkunskap. Denne tar därefter kontakt med distriktets kontaktperson, Lars-Göran Abrahamsson, 070-201 91 24, ellgeab@live.se, för mer information.