Bihusesyn 2021

24 mars, 2021

Bihusesynen är ett verktyg för egenkontroll. I Bihusesynen finns den lagstiftning samlad som är mest aktuell för biodling.

Med hjälp av Bihusesynen kan du enkelt kontrollera att din biodling uppfyller de viktigaste lagkraven. Dessutom är Bihusesynen ett bra hjälpmedel för god kvalitetskontroll och utveckling av din biodling.

Bihusesyn-2021