Friskare bin – Bihälsa i bigården

20 mars, 2022

Syftet med kursen är att bättre kunna bedöma status och genomföra åtgärder i ett bisamhälle vid tillfällen som är avgörande för en stark vårutveckling och säker övervintring. En kurs ges dels för västra Kronoberg, dels för östra Kronoberg. Kursen består av gemensam zoom-föreläsning och två träffar i lämplig bigård – en på våren och en på hösten. Läs mer om kursen och på på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida via dessa länkar: Friskare bin – Västra Kronoberg eller Friskare bin – Östra Kronoberg.