Kronobergs läns bästa honung 2021

28 september, 2021

Årets tävling kommer att avgöras fredagen 8 oktober kl 12-16 vid Loshults lanthandel. Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag är den 30 september. Se mer information i augusti månads cirkulär och under fliken ”Länets bästa honung”.