Kurser: Drottningodling och biavel

12 januari, 2023

Kursen ”Biavel – Förädling av bin” är tyvärr inställd på grund av för få anmälda deltagare (vi har dock för avsikt att inbjuda till kursen nästa år och hoppas då på ett större intresse). Vi vill ända göra något på temat i år och vi inbjuder därför till tre inspirationsträffar via Zoom på temat ”Biavel på mitt sätt”, se länkar nedan till inbjudningarna.

Kursen i drottningodling är omarbetad, som du säkert redan känner till, och vi erbjuder fyra fristående fysiska dagar under vår/försommar. Den första dagen genomförs den 29 januari, se länk nedan, och till den är det i dagsläget 8 anmälda deltagare. Sista anmälningsdag är den 15 januari. Vi öppnar anmälan till nästa kursdag, 5 mars, när den första är genomförd (de deltagare som är med på den första kursdagen har förtur till platserna på kursdag nr 2).

Den 4 mars arrangerar SBR en intressant och spännande seminariedag på temat drottningodling i Skövde som går att vara med på via Zoom. I dagsläget är det klart att vi kan erbjuda lokal i Växjö och i Älmhult för att delta på seminariet. Länk till inbjudan/anmälan ser du nedan. Läs mer om denna dag i senaste numret av Bitidningen.

Länkar till SV:s webb (obs att bilderna på inbjudningarna kommer att bytas ut):

29 januari: Drottningodling med Bo Malmsten

4 mars: Zoom-föreläsning Drottningodling

15 mars: Biavel på mitt sätt

16 april: Biavel på mitt sätt

23 april: Biavel på mitt sätt