Samordning av digitala eller fysiska aktiviteter

1 oktober, 2021

Om din förening arrangerar en digital eller fysisk aktivitet, till exempel en föreläsning, biodlarträff eller studiecirkel, dit medlemmar från andra föreningar är välkomna att anmäla sig, kan ni kontakta distriktets hemsidesansvarige för att få aktiviteten inlagd under distriktets kalendarium.

Meddela aktivitetens namn, datum, tid och plats samt kontaktperson för mer information (namn, e-post, tel) till Lars-Göran Abrahamsson